1/2/13

தோழர். மு. மோகன்ராசு -க்கு வீரவணக்கம்


   தோழர் மோகன்ராசு நினைவை நெஞ்சில் ஏந்துவோம் !
 சாதி ஒழிப்பிற்கும், தமிழ்த்தேசிய விடுதலைக்கும் தொடர்ந்து போராடுவோம் !
சமூக நீதித் தமிழ்த்தேசக் குடியரசு படைக்க உறுதியேற்போம்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக